Studiekosten in 2018 nog aftrekbaar

16-2-2018

De regering heeft besloten de aftrek voor scholing nog even te handhaven. Goed nieuws! Welke gevolgen heeft dat nu voor uw aftrek in 2018?

Plannen uitgesteld. De plannen voor de afschaffing van de aftrek scholingsuitgaven zijn uitgesteld. Dit betekent dat de persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven ook in 2018 blijft behouden.

Wanneer ook alweer aftrekbaar? Scholingskosten kunnen in aftrek worden genomen als de kosten worden gemaakt met als doel het verwerven van inkomen in box 1, zoals loon of winst. Cruciaal hierbij is of een studie bedoeld is om uw vakkennis op peil te houden of om nieuwe kennis op te doen. Doet u nieuwe kennis op, dan dient u de kosten op te voeren als persoonsgebonden scholingsuitgaven en heeft u te maken met de aftrekbeperkingen. Deze kosten en uitgaven zijn aftrekbaar indien:
de kosten en uitgaven die gemaakt zijn voor een opleiding of studie voor uw (toekomstige) beroep hoger zijn dan de drempel van 250,-;
er sprake is van een leertraject.
Dus? Zo zijn alleen nog maar les- en cursusgelden aftrekbaar, plus door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen, zoals studieboeken. De rest is dus niet aftrekbaar, evenmin de eerste 250,- aan kosten die u maakt. Er geldt een maximum van 15.000,- aan aftrek. De kosten van zelfstudie zijn ook niet aftrekbaar. Let op. Volgt u een studie waarvoor u recht heeft op studiefinanciering, dan zijn de kosten die u in 2017 heeft gemaakt voor deze studie niet meer aftrekbaar.

Vakkennis op peil houden? Voor u als ondernemer is het dus vrijwel altijd voordeliger als u studiekosten ten laste van de winst kunt brengen. U heeft echter geen vrije keuze, want is er sprake van uitbreiding van uw vakkennis, dan is aftrek van de winst niet mogelijk. We kunnen ons echter wel voorstellen dat er soms sprake is van een grijs gebied, bijvoorbeeld als een cursus zowel elementen bevat waarmee u uw bestaande vakkennis op peil houdt, maar hieraan ook nieuwe elementen toevoegt. Tip. Gokken is een riskante optie, dus kunt u de kosten beter in redelijkheid verdelen over de winst en de aftrek als scholingskosten. Of u stemt zekerheidshalve eerst een en ander af met uw inspecteur.

Uitbreiding van kennis is niet aftrekbaar, vakkennis op peil houden wel. Is het een mix van beide, verdeel dan de aftrek (winstaftrek zaak en IB-aftrek scholingskosten).