• Vooraftrek BTW niet betaalde facturen
 • Kosten werkruimte in huurwoning
 • Kosten doorbelasten aan klant
 • Studiekosten in 2018 nog aftrekbaar
 • Representatie of relatiegeschenk ?
 • Gevolgen nieuwe huwelijksregels voor privé onderneming
 • papieren schenking
 • Werkruimte op balans of niet
 • BTW correctie privé gebruik auto
 • Ook vakantiegeld over overwerk en meerwerk
 • Kerstpaketten aftrekbaar?
 • Kan samenwonende partner ook fiscaal partner zijn ?
 • BTW oninbare facturen
 • Electronisch factureren
 • Fiscale aftrek boetes
 • Aftrek buitenlandse hypotheekrente bij inkomen in Nederland
 • Aftrek bril als zakelijke kosten
 • Bewaarplicht administratie
 • Nieuwe regeling 1-1-2017 BTW over oninbare vorderingen
 • Wijziging wetgeving partner alimentatie
 • Hogere aftrek gemengde kosten in 2017
 • Wanneer is een BV voordeliger dan een eenmanszaak?
 • Einde aftrek werkruimte in huurwoning
 • Kleine ondernemersregeling BTW (KOR)
 • Fiscale gevolgen verkoop bedrijfsmiddel
 • Afwaarderen oude uitstaande vorderingen Debiteuren
 • Optimale algemene heffingskorting
 • Urenregistratie eenmanszaak en VOF
 • Overstappen van eenmanszaak naar BV
 • ZZP 2017
 • E-bike van de zaak. Hoet zit dat fiscaal?
 • Maximum bijtelling auto van de zaak
 • verruimde aftrek studiekosten ondernemer
 • Standard Business Reporting
 • Digitaal deponeren jaarrekening BV bij Kamer van Koophandel
 • Transitieplan nieuwe werkwijze VAR
 • Soms wel VAR aanvragen voor 2016
 • Pensioenregels ZZP' ers
 • Minimum loon 2016
 • Herstellen fout in aangifte inkomstenbelasting
 • Auto en bijtelling vanaf 2016
 • Electronisch factureren na 2016
 • Nog snel BTW aftrekken in 2015
 • Alimentatie in 2015
 • Aftrekbare kosten internet etc.
 • Model VAR of eigen overeenkomst gebruiken
 • Aftrek zakelijk gebruik privĂ© auto
 • Afschaffen VAR per 1 april 2016?
 • Waarover betaalt de ondernemer Inkomstenbelasting?
 • Oudedagsreserve (FOR) veiligstellen